نام شرکت: آلوم پیمان
نوع : سهامی خاص
زمینه فعالیت : فعالیت اصلی شرکت در تولید ظروف یکبار مصرف آلومنیومی با ماشین آلات تمام اتوماتیک و واردات ماشین آلات مزبور

نیم پرسی

نیم پرسی
اندازه Length/cm
اندازه بیرونی 19×14
اندازه درونی 18/5×13/7
ارتفاع 4/4
کف 15×10/2
کد 111
درجه -200 /+300 CC