نام شرکت: آلوم پیمان
نوع : سهامی خاص
زمینه فعالیت : فعالیت اصلی شرکت در تولید ظروف یکبار مصرف آلومنیومی با ماشین آلات تمام اتوماتیک و واردات ماشین آلات مزبور

یک و نیم پرسی

یک و نیم پرسی
اندازه Length/cm
اندازه بیرونی 22×15/5
اندازه درونی 21/5×15
ارتفاع 4/50
کف 18×11/5
کد 106
درجه -200 /+300 CC