نام شرکت: آلوم پیمان
نوع : سهامی خاص
زمینه فعالیت : فعالیت اصلی شرکت در تولید ظروف یکبار مصرف آلومنیومی با ماشین آلات تمام اتوماتیک و واردات ماشین آلات مزبور

دو پرسی

دو پرسی
اندازه Length/cm
اندازه بیرونی 22/5×17
اندازه درونی 22×16
ارتفاع 5
کف 18×12/2
کد 107
درجه -200 /+300 CC