نام شرکت: آلوم پیمان
نوع : سهامی خاص
زمینه فعالیت : فعالیت اصلی شرکت در تولید ظروف یکبار مصرف آلومنیومی با ماشین آلات تمام اتوماتیک و واردات ماشین آلات مزبور

تک پرسی

تک پرسی
اندازه Length/cm
اندازه بیرونی 21/5×15
اندازه درونی 21×14/7
ارتفاع 4
کف 17/5×11
کد 105
درجه -200 /+300 CC