نام شرکت: آلوم پیمان
نوع : سهامی خاص
زمینه فعالیت : فعالیت اصلی شرکت در تولید ظروف یکبار مصرف آلومنیومی با ماشین آلات تمام اتوماتیک و واردات ماشین آلات مزبور

دو خانه

دو خانه
اندازه Length/cm
اندازه بیرونی 23/5×18/5
اندازه درونی 22/5×18
ارتفاع 3/5
کف 20×15
کد 222
درجه -200 /+300 CC