نام شرکت: آلوم پیمان
نوع : سهامی خاص
زمینه فعالیت : فعالیت اصلی شرکت در تولید ظروف یکبار مصرف آلومنیومی با ماشین آلات تمام اتوماتیک و واردات ماشین آلات مزبور

درب آلومینیومی

درب آلومینیومی
اندازه Length/cm
اندازه بیرونی 19/2
اندازه درونی 14/5
ارتفاع 1/2
کف 15×10/2
کد 111
درجه -200 /+300 CC